Z prírody to najlepšie
Rozmanitosť a pôžitok
vždy v nových dimenziách
Ireks

Pečenie vo všetkých svojích podobách

Ponukový cenník firmy IREKS ENZYMA obsahuje viac ako 200 položiek. Jeho rozsah vypovedá o náročnosti pekárskeho a cukrárskeho remesla. Rozsiahly súbor výrobkov plynúci ku konečnému spotrebiteľovi je vo výrobnom procese zabezpečený práve vďaka našim surovinám.