Z prírody to najlepšie
Rozmanitosť a pôžitok
vždy v nových dimenziách
Ireks

Pečenie vo všetkých svojích podobách

Ponukový cenník firmy IREKS ENZYMA obsahuje viac ako 200 položiek. Jeho rozsah vypovedá o náročnosti pekárskeho a cukrárskeho remesla. Rozsiahly súbor výrobkov plynúci ku konečnému spotrebiteľovi je vo výrobnom procese zabezpečený práve vďaka našim surovinám.

Členenie našej ponuky zodpovedá vyrábanému sortimentu:

 • zlepšujúce prípravky pre bežné pečivo
 • zlepšujúce prípravky pre jemné pečivo, zmesi na šišky
 • špeciálne zmesi a prípravky pre toastové chleby, prípravky na mrazenie a predpečenie, predĺžovače trvanlivosti
 • cereálne obilné zmesi, zmesi na cibuľové a grahamové výrobky, pizzové zmesi
 • zlepšujúce prípravky do chleba, na predĺženie čerstvosti chleba, ochrana proti nitkovosti, kvasové prípravky
 • sladové a ztmavovacie prípravky do chleba a pečiva
 • suché a tekuté náplne, prípravky do náplní, rastlinné krémy
 • prípravky a zmesi pre cukrárske korpusy a výrobky, stužovače šľahačky, konzervačné látky používané pri cukrárskej výrobe
 • stolové a ťažné margaríny, špeciálne tukové krémy, oleje
 • cukrárske polevy a čokolády, špeciálne prípravky pre povrchové zdobenie cukrárskych výrobkov
 • emulzie na plechy a formy
 • posypové materiály, vločky a semená
 • marmelády, džemy a lekváre rôznych príchutí
 • cukor, krémové prášky do pečiva, arómy
 • cukrárske a pekárske pomôcky