Z prírody to najlepšie
Vitajte
vo svete IREKS
Ireks
Slovensky> O NÁS> Obecné ustanovenia

Všeobecné ustanovenia

Za obsah zodpovedá

IREKS GmbH
Lichtenfelser Str. 20
95326 KULMBACH
DEUTSCHLAND

 

Konatelia: Stephan Bergler, Dr. Sabine Krätzschmar, Olaf Lewe, Hans Albert Ruckdeschel, Stefan Soiné, Dr. Mathias Warwel

 

Registračný súd Bayreuth HR B 86
USt-IdNr. DE 132360421

 

Kontakt:
Telefon: +49 9221 706-0
Fax: +49 9221 706-306
E-Mail: ireks@ireks.com

 

Autorské právo a ochrana značky

© Copyright IREKS GmbH 2024.
Všetky práva vyhradené.

Všetky texty, obrázky, ilustrácie, multimédia a tak isto vzhľad internetových stránok skupiny IREKS sú predmetom ochrany podľa právnych predpisov na ochranu duševného vlastníctva, hlavne čo sa týka autorských práv a práv priemyselných. Ďalšie využitie, bez ohľadu na formu, musí byť na základe výslovného povolenia spoločnosti IREKS GmbH.

Zodpovednosť za obsah

Internetové stránky skupiny IREKS sú stále spravované a aktualizované. Avšak IREKS GmbH nepreberá zodpovednosť za správnosť a kompletnosť informácií.

Zodpovednosť za odkazové stránky

Presnosť a správnosť informácií obsiahnutých na odkazových stránkach nie je spoločnosťou skupiny IREKS GmbH kontrolované. Spoločnosť IREKS GmbH nie je zodpovedná za obsah odkazových stránok. IREKS nepreberá akékoľvek záväzky a nezodpovedá za škody vzniknuté použitím týchto informácií.