Z prírody to najlepšie
Vitajte
vo svete IREKS
Ireks
Slovensky> O NÁS> IREKS ENZYMA, s.r.o. - História

História IREKS ENZYMA, s.r.o.

Spoločnosť IREKS ENZYMA, s.r.o. Prešov bola založená v roku 1993 pod názvom ENZYMA SLOVAKIA spol. s.r.o..

V začiatkoch svojej činnosti pracovala v prenajatých priestoroch. Vzhľadom k tomu, že sa postupne menila stratégia obchodnej činnosti firmy, vedenie spoločnosti v roku 1997 rozhodlo o vybudovaní nového výrobného závodu.

Závod je lokalizovaný 9 km od centra mesta Prešov vo Vyšnej Šebastovej. Vybavený je automatickými linkami na miešanie prípravkov pre pekárenskú a cukrárenskú výrobu a novým regálovým skladom.

V roku 2001 bolo vybudované riadiace centrum firmy vo Vyšnej Šebastovej so skúšobnou a predvádzacou pekárňou a laboratóriom pre fyzikálnochemické, mikrobiologické a reologické rozbory múk, ostatných surovín a výrobkov, využívaným nielen pre vlastnú kontrolu, ale aj v rámci servisu pre svojich zákazníkov.

V roku 2003 firma získala certifikát kvality podľa ISO normy 9001:2000.

Od roku 1999 je firma súčasťou celosvetovej nemeckej spoločnosti IREKS GmbH.