Z prírody to najlepšie
Rozmanitosť a pôžitok
vždy v nových dimenziách
Ireks
Slovensky> VÝROBKY> Prípravky do chleba a stmavovacie prípravky

Prípravky do chleba a stmavovacie prípravky

"Koľko ľudí, toľko chutí", hovorí jedno staré porekadlo a v plnom rozsahu to platí o chlebe. Sú určité oblastné alebo aj národné kritériá pre „dobrý chlieb", ktoré sa v rámci danej oblasti veľmi nelíšia, ale každý človek má svoj názor na hodnotenie chleba. Pomocou prípravkov do chleba spoločnosti IREKS ENZYMA s.r.o. Slovensko je možné tradičnou technológiou vyrobiť vzhľadovo pekný, voňavý a chutný chlieb.