Z prírody to najlepšie
Istotu možno dať,
iba ak sme si sami istí
Ireks
Slovensky> KVALITA> Kvalitatívna a potravinová bezpečnostná politika skupiny spoločností IREKS

Kvalitatívna a potravinová bezpečnostná politika skupiny spoločností IREKS

Potravinová a bezpečnostná politika IREKS-u zahŕňa všetky oblasti – od vývoja produktov až po odbyt. Kvalita pre nás končí iba vtedy, keď zákazníci spracujú naše produkty a sú s naším tovarom a službami spokojní.

Skupina spoločností IREKS vyrába kvalitu

Na tomto jednoduchom slogane je založená potravinová a bezpečnostná politika našej firmy. Naši zákazníci spájajú pojem "kvalita" s naším menom, s našimi výrobkami a s naším poradenským servisom.

Kvalita určuje našich zákazníkov

Pod kvalitou rozumieme rozsiahle splnenie požiadaviek zákazníkov. Len vďaka dôslednej orientácii na priania našich partnerov dosiahneme kvalitu, ktorá sa od nás očakáva.

Pritom pociťujeme veľkú zodpovednosť voči našim zákazníkom. Pre nás je na prvom mieste výroba bezpečných potravín, krmív pre zvieratá a dodržiavanie všetkých príslušných zákonov.

Spokojní zákazníci sú rozhodujúcou výhodou pred konkurenciou a zaisťujú budúcnosť spoločnosti.

Kvalita prostredníctvom potravinovej bezpečnosti

Pri výrobe potravín a krmív pre zvieratá je bezpečnosť veľmi podstatným aspektom kvality.

Preto pracujeme na všetkých stupňoch, od nákupu cez vývoj a výrobu až k odbytu, na vykonávaní komplexných programov prevencie, ktoré sú založené na princípe HACCP konceptu. Tieto programy zahŕňajú všetky zákonné požiadavky, ale nie sú obmedzené len na tieto.

Popri už prebiehajúcemu vývoju našich programov zameraných na bezpečnosť potravín a krmív je pre nás dôležitá otvorená komunikácia na túto tému. Preto sme pre našich zákazníkov k dispozícii na zodpovedanie otázok na túto tému.

Kvalita vyžaduje každého zamestnanca

Každý prispieva svojím dielom ku kvalite. Kvalita vzniká na každom pracovnom mieste, nielen vo výrobe alebo skladovaní, ale aj v administratíve alebo distribúcii, v spoločnosti, tak aj u pracovníkov v teréne. Prostredníctvom stáleho vývoja sa kvalita zlepšuje. My všetci, každý na svojom mieste sme motivovaní k stálemu udržaniu a zlepšovaniu našej kvality.

Kvalita vôkol

Obsahom a cieľom nášho systému manažmentu kvality je zabezpečenie kvality našich výrobkov. Vznik akostne najnáročnejších výrobkov je umožnený vďaka zapojeniu všetkých oblastí činnosti firmy do systému manažmentu kvality. Kvalita začína vývojom nového výrobku a zahŕňa starostlivý výber našich dodávateľov s vysoko akostnými surovinami. Potom nasleduje výroba pomocou moderných technológií a účinný systém predaja a distribúcie.

Kvalita pre nás končí až vo chvíli, keď naši zákazníci trvalo pracujú s našimi výrobkami a sú spokojní s našimi dodávkami a s naším servisom.

Prezentácia kvality

Chceme sa predstaviť zákazníkom a iným zainteresovaným stranám a sme pripravení na otvorený dialóg. Všetci zákazníci sú vítaní a každá príležitosť ukázať, kde sme a čo vieme, je pre nás potešením.