Z prírody to najlepšie
Vitajte
vo svete IREKS
Ireks
Slovensky> O NÁS> IREKS ENZYMA - mapa

Tak nájdete cestu k nám:

Z mesta Prešov výjazd smer Vranov nad Topľou. Na konci mesta v smere na Vranov pri Leteckej základni odbočiť doprava a pokračovať po hlavnej ceste cca. 6 km až na koniec obce Vyšná Šebastová, kde sa po ľavej strane nachádza areál firmy IREKS ENZYMA, s.r.o.