Z prírody to najlepšie
Service – pre nás výraz
pravého partnerstva
Ireks
Slovensky> SERVIS> Semináre a školenia

Semináre a školenie:
Takto zostanete „v obraze“

IREKS prevádzkuje pekárske centrá po celom svete. Ponúka svojim zákazníkom možnosť pomocou praktických a odborných seminárov a školení zostať vždy „v obraze“ a vlastné nápady ďalej rozvíjať.

IREKS - pekárske centrá po celom svete nepodporujú len krajinne typickú výrobu vlastných výrobkov, ale predovšetkým podporujú našich zákazníkov. Tu si môžete otestovať nové receptúry, vyskúšať a otestovať Vašich zamestnancov alebo sa osobne rozvíjať.

Naše praktické semináre sú vedené vlastnými odbornými zamestnancami. V popredí stojí vždy predovšetkým konkrétny úžitok pre Vašu dennú prácu.

Intenzívna výmena skúseností medzi kolegami Vám ponúka okrem iného šancu inšpirovať sa a ďalej rozvíjať vlastné nápady.

Preto nestačí vyčkávať, čo iní urobia, ale platí oveľa viac, napredovať s vlastnými nápadmi, optimalizovať pracovné postupy a nájsť nové cesty k zákazníkom.

Pekári z celého sveta majú možnosť zúčastniť sa na seminároch a školeniach v našich medzinárodných pekárskych centrách. Kedy Vás smieme u nás privítať? Porozprávajte sa s IREKS poradcom alebo nám napíšte.