Z prírody to najlepšie
Istotu možno dať,
iba ak sme si sami istí
Ireks
Slovensky> KVALITA> Bezpečnosť surovín

Kvalita produktov začína surovinami

V IREKS-e sa intenzívne kontrolujú všetky suroviny. Obzvlášť naše laboratórium ultra stopovej analýzy umožňuje vysoko citlivú kontrolu najmenších zvyškov ťažkých kovov a pesticídov.

Iba ten, kto použije najlepšie suroviny na výrobu, môže vyrobiť prvotriedne pekárske prípravky. Preto je pre nás kvalita a bezpečnosť všetkých použitých komponentov v IREKS-e mimoriadne dôležitá.

Všetky suroviny sa podrobujú v našom laboratóriu intenzívnej a systematickej kontrole kvality. Rovnako prísne kritériá platia aj pre suroviny, ktoré sami vyrábame.

IREKS prevádzkuje potravinárske laboratóriá na viacerých miestach, ale to v centrále v Kulmbachu je celkom výnimočné:

Laboratórium ultra stopovej analýzy. Technické vybavenie a jeho výkony presahujú ďaleko zákonom predpísané obvyklé požiadavky na laboratóriá tohto odvetvia. Laboratórium vybavené najmodernejším vybavením a metódami merania ponúka vysoko citlivé možnosti kontroly všetkých surovín. Sú preverované na zvyškoch pesticídov a ťažkých kovov s rozlišovacou schopnosťou 1g na 1 000 t suroviny.

Takto vybavené laboratórium nám umožňuje starostlivý výber surovín a prírodných produktov v najvyššej čistote. Kvalitou našich vstupných surovín si môžu byť IREKS-zákazníci absolútne istí.