Z prírody to najlepšie
Service – pre nás výraz
pravého partnerstva
Ireks

Široký servis: sme tu vždy pre Vás

IREKS zákazníci ťažia z rozsiahleho servisného balíčka. Horlivou prácou v teréne, našou globálnou sieťou partnerských firiem, atraktívnymi školeniami a seminármi, kreatívnymi marketingovými a predajnými konceptmi a rozmanitou pomocou sme pekárskym podnikom celosvetovo vždy nablízku.

Prečo je pre nás taká dôležitá starostlivosť o našich zákazníkov?

Pretože sme presvedčení o tom, že najlepšie pripravené pre budúcnosť sú tie pekárne, ktoré

  • majú vždy dobré nápady a tým sa ich individuálny profil ďalej rozvíja;
  • disponujú efektívnymi procesmi;
  • produkujú a predávajú kvalitu.

K tomu chceme prispieť aj my. A tak je IREKS denne pripravený pomôcť svojim zákazníkom radou a skutkom – spoločnými silami sa napreduje lepšie ako samému!

Náš servisný balíček: