Z prírody to najlepšie
Grain by Grain -
- s každým zrnkom viac
Ireks
Slovensky> NOVINKY> Grain by Grain: Pridaná hodnota v IREKS-e

Grain by Grain: Pridaná hodnota v IREKS-e

Bezpečnosť, kvalita, spoľahlivosť a transparentnosť: za to ručí IREKS! Ako výrobca pekárskych prípravkov a sladov naďalej rozvíjame naše odborné znalosti v rámci celého hodnotového reťazca a berieme čo najviac výrobných krokov do vlastných rúk.


Čo tvorí produkty IREKS? Ako vyrábame naše produkty? S akými surovinami pracujeme? Čo je pre nás v tomto procese dôležité? Všetky tieto otázky najlepšie zodpovieme, keď sa spolu pozrieme na celý hodnotový reťazec a ukážeme Vám, akú pridanú hodnotu IREKS vytvára v každom jednotlivom kroku. Grain by Grain IREKS – s každým zrnkom viac pre našich zákazníkov!

 

Bezpečnosť dodávok surovín

Rôzne spôsoby rafinácie surovín boli pre IREKS vždy silnou stránkou.  Základom je naša úzka spolupráca s poľnohospodárskym sektorom a zmluvnými farmármi už od výberu odrody obilia. To nám umožňuje hneď od začiatku kontrolovať kvalitu a vlastnosti najdôležitejších surovín ako sú pšenica, špalda a jačmeň. Rozmanitý sortiment produktov  IREKS sa okrem obilia opiera aj o množstvo ďalších surovín. Získavajú sa od partnerov, ktorí sú rovnako ako my zameraní na kvalitu a s ktorými – v závislosti od podmienok na trhu – sú uzatvárané dlhodobé kontrakty. V kombinácii s investíciami do skladových kapacít robíme všetko pre to, aby sme našim zákazníkom plynulo zabezpečili dodávky surovín.

Kompetencia v oblasti procesov a produktov

Starostlivosť, ktorá je vložená do pestovania a obstarávania, pokračuje ďalej pri spracovaní surovín.  Rôzne investície, ako napríklad vlastné zariadenie na lúpanie špaldy, ako aj mlyn na oddelené mletie špaldy a pšenice, zabraňujú kontaminácii a zabezpečujú, že spracované suroviny majú vhodné vlastnosti pre zloženie prípravkov na ďalšie spracovanie. Pojem „spracovanie“ zahŕňa v spoločnosti IREKS širokú škálu procesov. Ťažisko tvorí samozrejme naša kompetencia v oblasti výroby základných a špeciálnych sladov, ktorú sme rozšírili o vývoj špeciálnych procesov tvorby chutí a aróm pri výrobe sladových extraktov. Dlhoročnú tradíciu máme aj v oblasti výroby kvasov. Tu inovácie nevznikajú len použitím špeciálnych surovín ako mladá špalda alebo pohánka ako základ kvasov, ale aj prostredníctvom našej spolupráce pri vývoji a výrobe Lievito Madre, pšeničného kvásku na taliansky spôsob. V našej šaržovo-orientovanej výrobe prúdia koniec koncov všetky tieto prírodné arómy a nosiče chutí spolu s ďalšími surovinami do našich zmesí a prípravkov.  

Nároky na kvalitu a inovácie

Naše vysoké bezpečnostné a inovačné štandardy zahŕňajú všetky tieto procesy pretože: kvalitou v IREKS-e žijeme od zrnka až po hotové pečivo.  Preto je celý vývojový a výrobný proces našich produktov sprevádzaný podrobnými analýzami, testami kvality a dokumentáciou. Technologické centrum  IREKS, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 2022 nám umožňuje vykonávať rozsiahlu analýzu surovín a produktov vo vlastnej réžii.  Výnimočnosťou je laboratórium ultrastopovej analýzy, v ktorom je možné zistiť najmenšie množstvá ťažkých kovov, mykotoxínov, pesticídov ako aj alergénov a genetických modifikácii, ktoré je v tomto odvetví jedinečné. Portfólio dopĺňajú výskumné pekárne a cukrárne na skúšku pečenia a vlastností cesta, hodnotenia pečiva a vlastný senzorický panel. Pri vývoji obilných surovín a rozšírení laboratórnych testov pre veľkosériovú výrobu využívame výskumné centrum, ktoré je vybavené najmodernejším zariadením. Takto neustále rozširujeme náš sortiment a vytvárame možnosti individuálnych riešení pre našich zákazníkov.

Prostredníctvom všetkých týchto procesov a opatrení poskytujeme našim zákazníkom s každým zrnkom viac bezpečnosti, kvality, bezchybných výsledkov pečenia a kompetentných pracovníkov pre plnenie ich požiadaviek.