Z prírody to najlepšie
Service – pre nás výraz
pravého partnerstva
Ireks

Kontakty

Servis pre zákazníkov firmy IREKS ENZYMA s.r.o. Prešov zabezpečuje náš technologický tím.

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok kontaktujte priamo našich technológov.


Galisová Dorota
- pekárska technologička
región - juh Slovenska
(0903 729 544)
dorota.galisova@ireks.sk


Gabčíková Elena
- pekárska technologička
región - stred Slovenska
(0903 607 064)
elena.gabcikova@ireks.sk


Klincková Ľubomíra
- cukrárska technologička
región - východ Slovenska
(0911 607 569)
lubomira.klinckova@ireks.sk


Kováč Benedik
- pekársky technológ
región - východ Slovenska
(0903 607 567 )
benedik.kovac@ireks.sk


Martoš Juraj
- pekársky technológ
región - vybraní zákazníci
(0903 221 382)
juraj.martos@ireks.sk


Ing. Javorská Jana
pekárska technologička
región - východ Slovenska
(0903 727 549)
jana.javorska@ireks.sk


Ondrušek Peter
cukrársky technológ
región - stred a západ Slovenska
(0903 900 587)
peter.ondrusek@ireks.sk


Šiška Jaroslav
- obchodný zástupca
región - západ Slovenska
(0903 604 282)
jaroslav.siska@ireks.sk