Z prírody to najlepšie
Service – pre nás výraz
pravého partnerstva
Ireks

Kontakty

Servis pre zákazníkov firmy IREKS ENZYMA s.r.o. Prešov zabezpečuje náš technologický tím.

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok kontaktujte priamo našich technológov.


Zsolt Hajabács
Obchodno-technologický zástupca/pekár
Región - južné Slovensko
(0901 770 088)
zsolt.hajabacs@ireks.sk


Gabčíková Elena
Obchodno-technologický zástupca/pekár
Región - severné Slovensko
(0903 607 064)
elena.gabcikova@ireks.sk


Klincková Ľubomíra
Obchodno-technologický zástupca/cukrár
Región - stredné a východné Slovensko
(0911 607 569)
lubomira.klinckova@ireks.sk


Dominik Onofrej
Obchodno-technologický zástupca/pekár
Región - východné Slovensko
(0903 756 895)
dominik.onofrej@ireks.sk


Martoš Juraj
Obchodno-technologický zástupca/pekár
Región - stredné Slovensko
(0903 221 382)
juraj.martos@ireks.sk


Ing. Javorská Jana
Obchodno-technologický zástupca/pekár
Región - východné Slovensko
(0903 727 549)
jana.javorska@ireks.sk


Takáčová Iveta
Obchodno-technologický zástupca/cukrár
Región - južné a západné Slovensko
(0903 900 587)
iveta.takacova@ireks.sk


Šiška Jaroslav
Manažér technologicko-obchodného tímu
Región - západné Slovensko
(0903 604 282)
jaroslav.siska@ireks.sk