Z prírody to najlepšie
Istotu možno dať,
iba ak sme si sami istí
Ireks
Slovensky> KVALITA> ISO 9001-certifikácia

ISO 9001-certifikát:
pre štandardizovanú kvalitu

Od januára 1995 je certifikát podľa normy ISO 9001 viditeľným znakom toho, na čom denne pracujeme - na štandardizovanej kvalite našich výrobkov.

Systému manažmentu kvality tak podlieha celkový proces vývoja, výroby a predaja našich zlepšujúcich prípravkov a pekárskych zmesí, pivovarníckeho sladu a sladových extraktov.

Nezáleží, či v marketingu alebo vo výskume & vývoji, pri nákupe surovín, vo výrobe alebo v skúšobnej pekárni, našim cieľom je vždy zlepšovanie našich kvalitatívnych štandardov v záujme našich zákazníkov.

ISO 9001-certifikát