Z prírody to najlepšie
Vitajte
vo svete IREKS
Ireks
Slovensky> O NÁS> IREKS filozofia

Naša filozofia

Filozofia IREKS – skupiny stojí na troch pilieroch, ktoré zároveň predstavujú základy pre dennú prácu: kontinuita v myslení a jednaní, kompetencia vo všetkých odvetviach a vzájomné partnerstvo.

Kontinuita

Predvídavosť IREKS-u v priebehu viac ako jeden a pol storočia posunulo dejiny vpred. Prezieravým investíciám do inovatívnych technológií a do vývoja nových trhov vďačíme vo veľkej miere za našu dnešnú pozíciu.

Spoločný cieľ ako tradícia a pokrok ovplyvňuje našu spoločnosť a taktiež našich zamestnancov. Všetci sa usilujú byť lepšími a pôžitok a rôznorodosť predstaviť vždy v nových tvárach.

Kto myslí aj do budúcnosti, má tiež zodpovednosť voči prírode. Lebo iba ak vnímame pôdu ako hodnotu, aj budúca generácia bude môcť žiť s ňou v súlade.

Kompetencia

Mať kompetenciu a neustále ju rozvíjať, to povzbudzuje rodinu IREKS po celom svete.

Dokazujeme to napríklad v starostlivom výbere všetkých našich surovín, ktoré sa začína už zmluvným pestovaním obilia. Pokračuje sa rozvojom produktových konceptov a receptúr z kreatívnych nápadov, ako aj použitím moderných technológií vo výrobe a v našom laboratóriu. Tiež v servise preukazujeme kompetenciu: o zákazníkov sa starajú výlučne vysoko kvalifikovaní odborníci svojho odvetvia.

Takto môžeme ponúknuť našim zákazníkov výkony, ktoré od nás očakávajú. Lebo: 100% IREKS znamená 100% kvalita. A 100% istota pre spotrebiteľa. Považujeme to za našu podnikateľskú zodpovednosť.

Partnerstvo

Nebolo by žiadneho nápadu ani receptúry, keby nebolo - nášho partnera. Naším mottom „Spoločne sme silní" sa staráme o partnerstvo vo vnútri a navonok - už veľa rokov a desaťročí.

Takto spracovávame výzvy a odovzdávame znalosti a skúsenosti ďalej z generácie na generáciu. Pritom každý svojím pôsobením na svojom mieste prispieva k celkovému dojmu a stará sa o to, aby IREKS skupina zostala aj v budúcnosti rodinným podnikom.