Z prírody to najlepšie
Istotu možno dať,
iba ak sme si sami istí
Ireks

Manažment kvality v IREKS-e:
Týmto si môže byť spotrebiteľ istý

Aby si ľudia mohli bezstarostne vychutnať chlieb a pečivo, na tom pracujeme denne pre našich zákazníkov ako výrobcovia potravín. V rámci systému manažmentu kvality IREKS-u sa staráme obzvlášť dôsledne o kvalitatívnu a potravinovú bezpečnostnú politiku, o intenzívnu kontrolu surovín, o špičkovú výrobu, o certifikáciu ISO 9001 a FSSC ako aj o HACCP koncept.

Istota pre zákazníkov mala a má pre IREKS vysokú prioritu.

Preto celý proces od vývoja výrobkov cez výrobu až po odbyt našich pekárskych prípravkov a sladov podlieha nášmu systému manažmentu kvality.

Každá prichádzajúca surovina, každý stupeň spracovania v rámci nášho výrobného procesu a každá šarža, ktorá opúšťa závod, podlieha stálej a bezchybnej kontrole kvality. A to nám dáva istotu garantovať Vám vždy správnu konštantnú kvalitu.

Stĺpce nášho systému manažmentu kvality: