IREKS WORLDWIDE
Von Natur aus Bestes
Neues von IREKS:
Weltweit auf dem Laufenden
Ireks
Slovensky> NOVINKY> Prechod z IFS na FSSC

Prechod z IFS na FSSC

IFS (International Featured Standard) predstavoval podstatný kameň nášho systému manažérstva kvality. Teraz bol nahradený FSSC štandardom, ktorý získava čoraz viac na medzinárodnom význame.

Aby bolo v budúcnosti čoraz lepšie vyhovené požiadavkám trhu, IREKS sa v septembri 2015 po prvý krát certifikoval podľa štandardu FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000). Oproti IFS ponúka tento nezávislý a medzinárodný štandard mnoho výhod a pomáha udržiavať vysoký štandard kvality a naďalej ho zlepšovať.

Popri obchodoch spolupôsobia na ďalšom vývoji FSSC tiež špecialisti, o. i. z oblastí výroby a dozoru potravín. Tým sú možné jeho zlepšenia z rôznych uhlov. K tomu je štandard FSSC absolútne rovnocenný prostredníctvom GFSI (Global Food Safety Initiative) štandardu BRC Global Standard (British Retail Consortium Global Standard) a IFS.

Neustály vývoj našej certifikácie dáva najavo, že IREKS stavia na stálej vysokej produktovej kvalite a bezpečnosti potravín.