Z prírody to najlepšie
Istotu možno dať,
iba ak sme si sami istí
Ireks
Slovensky> KVALITA> Špičková výroba

Špičková výroba sa stará o bezpečnosť produktov a hygienu

IREKS produkuje kvalitu. Túto hlavnú zásadu firemnej filozofie firma IREKS dôsledne uplatňuje v novej výrobe zlepšujúcich prípravkov. Uzavretým a plne automatizovaným šaržovým miešacím systémom sa garantuje bezpečnostný štandard na najvyššej úrovni.

Dávkovanie surovín neprebieha cez potrubie, ale zo zásobníkov priamo do šaržových kontajnerov, v ktorých sa suroviny miešajú a skladujú. Realizuje sa plne automatická receptúrna výroba a samočinne sa dávkuje zložka po zložke. Množstvá sa regulujú zabudovanými presnými váhami. Potom elektronicky riadený šaržový kontajner putuje k miešacej stanici a nakoniec vyprázdni hotový výrobok k vrecovaniu.

Všetko, čo príde do kontaktu s výrobkami, sa dá rozložiť do modulov a vyčistiť. Zabráni sa tým nežiadúcej krížovej kontaminácii.

Integrované laboratórium sprevádza každý krok kvalitatívnou kontrolou. K tomu sa zapisuje aj kompletný pohyb materiálu s čiarovým kódom. Všetky pohyby podpisujú zamestnanci prostredníctvom elektronického podpisu cez osobnú čipovú kartu. Každá šarža sa týmto dosleduje rýchlo a bezchybne od pôvodu zložiek až po celý výrobný proces.

Tak sa zrovnávajú nové technológie do budúcnosti, umožňujúce vyššiu účinnosť a spĺňajúce vysoké požiadavky s ohľadom na ekológiu. Pomôžu nám splniť sľub, ktorý dávame deň čo deň našim zákazníkom: môžu sa aj v budúcnosti spoľahnúť na zásobovanie širokou produktovou paletou v najlepšej kvalite za atraktívnych podmienok.