Z prírody to najlepšie
Vitajte
vo svete IREKS
Ireks

Míľniky firemných dejín

1856

Pekársky majster a sladovník Johann Peter Ruckdeschel začal stavať po návrate z Ameriky vlastnú sladovňu a pivovar.

1900

Jeho syn Johann Andreas Ruckdeschel položil základný kameň rozvoja sektora s pekárskymi prípravkami: „Ruckdeschel's Milliose" bol míľnikom v malých pekárňach. Prvý múčny diastický pekársky prípravok na báze sladu je neodmysliteľný doma i v zahraničí.

1927

Zákaznícky časopis „Malý radca pekára" vychádza v náklade viac ako 100 000 exemplárov a ponúka pekárom hodnotné a jedinečné odborné informácie.

1930

Vedenie cesta s FERTIGSAUER dosahuje prevratné zmeny. Namiesto doteraz zvyčajného kysnutia cesta až 24 hodín sa s FERTIGSAUER skrátil tento proces na 2 hodiny.

1971

Nové sortimenty otvárajú nové šance: Vyvíja sa rad jemného pečiva pod názvom MELLA a dodnes sa zdokonaľuje. O niekoľko rokov neskôr presadil IREKS na trhu prvú pekársku zmes: SOJA-MIX.

1990

Zahraničné trhy a medzinárodné pobočky sú čoraz dôležitejšie. Dnes je IREKS činný vo viac ako 90 krajinách, ale pritom si stále chráni šarm rodinnej tradície podniku.

1998

V sídle v Kulmbachu sa otvára závod na výrobu pekárskych prípravkov: uzavretá, plne automatizovaná šaržová výroba, pri najvyššom štandarde dávkovania, aby mohla vyrábať vynikajúce produkty.

Založenie OOO IREKS v Moskve je základom pre rozšírenie našich obchodov v Rusku.

2002

IREKS prehlbuje aktivity v Južnej Amerike.

2004

Kúpou spoločnosti Dreidoppel sa ďalej medzinárodne posilnili kompetencie firemnej skupiny - predovšetkým v oblasti aróm, zmrzlín a dekorov.

2011

Akvizíciou skupiny TRIER posilňuje IREKS svoju situáciu na trhu v Rusku.

Celosvetová pôsobnosťou skupiny sa ďalej rozširuje založením čínskej dcérskej spoločnosti IREKS (SHANGHAI) FOOD Co., Ltd.

2016

IREKS NORTH AMERICA Ltd. štartuje svoje aktivity a profiluje sa ako predajca s európskymi koreňmi na severoamerickom trhu.

Heute

Viac ako 160 rokov po založení firmy sa IREKS chápe ako firemná rodina, ktorej jedinečná firemná kultúra garantuje to, čo sľubuje svojim zákazníkom:

Z prírody to najlepšie.