Z prírody to najlepšie
Novinky z IREKS-u:
celosvetovo v obraze
Ireks
Slovensky> NOVINKY> Veľtrh DANUBIUS GASTRO 2015

Veľtrh DANUBIUS GASTRO 2015

Dňa 1. februára 2015 zavrelo svoje brány výstavisko INCHEBA EXPO Bratislava, ktoré štyri dni hostilo vystavovateľov a návštevníkov bloku významných veľtržných podujatí z oblasti gastronómie: 22. medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro, 15. ročník výstavy strojov a technológií pre obchod Exposhop, 14. ročník výstavy obalových materiálov a baliacej techniky Gastropack. Veľtrh Danubius Gastro je rozhodujúcim podujatím v oblasti gastronómie a hotelierstva v rámci celého Slovenska i Stredoeurópskeho regiónu. Už tradične tu môžeme nájsť atraktívnu prehliadku najväčších svetových dodávateľov až po malé a stredné firmy.

Veľtrh Danubius Gastro sa konal pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v úzkej spolupráci s odbornými partnermi - Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Cechom pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov, Slovenskou barmanskou asociáciou, Slovenskou kávovou asociáciou, Slovenským mliekarenským zväzom, Zväzom výrobcov hrozna a vína na Slovensku a Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR.

Celkovo sa na veľtrhu predstavilo 376 vystavovateľov z Českej republiky, Bulharska, Grécka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Talianska, Švajčiarska, Švédska a Slovenskej republiky na celkovej výstavnej ploche 19 000 m2. Atraktívny veľtrh si za štyri dni aj napriek snehovej kalamite, ktorá ochromila dopravu, navštívilo 62 393 ľudí.

Aj tento rok sa konala Súťaž o Najlepší Nový výrobok pre rok 2015, v ktorej IREKS ENZYMA, s.r.o. spomedzi 28 prihlásených výrobkov od 18 spoločností získala ocenenie VYNIKAJÚCI výrobok za Bezlepkový chlieb SOFTKERNEL.

Bezlepkový chlieb SOFTKERNEL