Z prírody to najlepšie
Istotu možno dať,
iba ak sme si sami istí
Ireks
Slovensky> KVALITA> Odpady z obalov

Odpady z obalov

Informácia pre zákazníkov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov podľa § 7 ods. 9 zákona o obaloch.

Osvedčenie